Constructietechniek

Rekenwerk wordt uitgevoerd volgens de huidige TGB normen reeks (NEN), of volgens de nieuwe Eurocodes.

Algemeen

 • totaal constructief ontwerp, advies (constructief reken- en tekenwerk)
 • alternatief constructief ontwerp
 • uitvoeringsengineering

Beton engineering

 • ontwerp en detaillering van (on)gewapende (draag)constructies (reken- en tekenwerk)
 • ontwerp en detaillering prefab betonconstructies
 • werkplaatstekeningen
 • voorgespannen betonconstructies
 • controle gedrag bij brand
 • breedplaatvloeren (fabricage tekenwerk, machinebesturing fabricage)

Staal engineering

 • ontwerp en detaillering van staalconstructies (reken- en tekenwerk)
 • werkplaatstekeningen (Tekla Structures)
 • composiet (staal-betonconstructies)
 • controle gedrag bij brand
 • machinebesturing werkplaats (aanlevering dstv/nc-bestanden Tekla Structures)

Hout engineering

 • ontwerp en detaillering van houtconstructies (reken- en tekenwerk)
 • ontwerp en detaillering van HSB-element constructies
 • Steen, aluminium, glas en kunststof engineering
 • ontwerp en detaillering (reken- en tekenwerk)

Geotechniek

 • ontwerp en detaillering (reken- en tekenwerk)
 • fundaties op staal
 • fundatie op palen – damwandconstructies
 • onderwaterbeton
 • diepwanden
 • zettingprognose

Windturbine fundatietechniek

 • ontwerp en detaillering van windturbine fundaties
 • advies en begeleiding
 • Werktuigbouwkundige Engineering
 • ontwerp en detaillering van statisch en dynamisch belaste constructies
 • Controle vermoeiingssterkte
 • levensduur analyse
 • werkplaatstekeningen

Dynamica

 • dynamische respons constructie onder (extreme) windbelasting
 • dynamische respons constructie onder belasting met opgelegde frequentie
 • modale analyse van constructies onderhevig aan seismische belasting (aardbeving) volgens Europese en Amerikaanse codes
 • controle vermoeiing